MADARAK ÉS FÁK NAPJA

Dátum: 2017. 05. 14. 15:56

Magyarországon először a madarak és fák napját az 1906. évi I. törvénycikk szabályozta, amelyben Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter körrendeletben írta elő, hogy 
évente egy napot a népiskolákban a tanító arra szenteljen, hogy a tanulókkal a hasznos madaraknak és azok védelmének jelentőségét megismertesse. Az esemény iskolai keretek közé a miniszter által 26.120/1906 számon kiadott rendelet által került, melynek értelmében az elemi népiskolákban minden év májusában vagy júniusában kellett “természetvédő” és “erkölcsnemesítő” szellemben méltatni a Madarak és Fák Napját. A miniszter rendeletében visszajelzést is előír annak ellenőrzésére, hogy az iskolákban megtartják-e a Napot, milyen eredménnyel, ültetnek-e fákat, az iskolák rendelkezésére áll-e minden szükséges segítség, illetve konkrétan Herman Ottó Madarak hasznáról és káráról című munkája a birtokukban van-e. A hagyomány  “a fa és bokor szeretete elterjed a nép között, mert annak megóvásával és ápolásával együtt önként föltámad és gyökeret ver a nép szívében, értelmében egyaránt  a hasznos madarak védelme is”.

A Madarak és fák napján számos erdei program (link) várta az érdeklődöket.

Szóljon egy szép dal: Vigyázz a madárra