Célok

Az Egyesület célja:

  • az erdőgazdálkodást, környezetvédelmet, természetvédelmet, vadgazdálkodást népszerűsíteni
  • környezeti nevelés - ismeretterjesztést folytatni a gyermekek, felnőttek részére, közreműködés az ifjúság és a lakosság oktatásában, a szakképzésében, a környezeti tudatformálásban
  • az erdőtulajdonosok, erdőgazdálkodók információkkal történő ellátása, szakmai ismereteik gyarapítása
  • a fa, faanyag bemutatatása, mint élő elem (ahogy a nóta mondja „a bölcsőtől a sírodig elkísér…”) kiállításokon, fafaragó táborok szervezésén keresztül, a famíves-, erdész hagyományok, kulturális örökség megóvása és ápolása
  • az erdő és az ember szorosabb kapcsolatának megteremtése