Magyarországon található fafajok

Dátum: 2016. 10. 24. 18:09
article illustration

Fotó: Halmaj tölgy - kocsánytalan tölgy - Mátra

 

Az Országos Erdészeti Egyesület a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával, a Soproni Egyetem szakmai partnerként történő közreműködésével, létrehozta a Fa Book fahatározó applikációt. Az Android és iOS rendszerekben is ingyenesen elérhető alkalmazás 111 Magyarországon előforduló erdei fa- és cserjefaj terepi meghatározásához nyújt segítséget. Az applikációval szoros kapcsolatban van egy  online fotótár - Fa Book online fotótár - az oldalon tematikusan kereshető módon elérhető a fahatározó alkalmazásban szereplő valamennyi faj fotóanyaga, amely szabadon letölthető és használható az oktatás, ismeretterjesztés területén.

 

Ajánlott irodalom:

Bartha Dénes (1999): Magyarország ​fa- és cserjefajai. Budapest, Mezőgazda Kiadó.
"A Szerző azoknak az őshonos és meghonosodott fa- és cserjefajoknak a leírását és a felismerését segítő ábraillusztrációit adja közre, amelyekkel a hazai tájak erdeiben, mezein találkozhatnak az erdészek és erdőtulajdonosok, valamint a természetjárók. 
A könnyű kezelhetőséget segíti a mű felépítése: az egyes fa- és cserjefajokat tudományos nemzetségneveik ábécérendjében mutatja be, egységes, tömör és mégis minden információt (ezen belül pl. a német és angol elnevezést is) magába foglaló szerkezetben. A könyv végén helyet kaptak a festő-, a cserző- és a mérgező növényeket összefoglaló táblázatok, valamint a magyat és latin névmutató is."

Bartha Dénes (1997): Fa- ​és cserjehatározó. Budapest, Mezőgazda Kiadó.
"A könyv útmutatása alapján valamennyi, hazánkban őshonos fa- és cserjefaj, valamint a gyakran termesztett és kivaduló fajok, továbbá jó néhány díszfa és díszcserje is meghatározható. Különös érdeme a műnek, hogy-az eddigi hasonló témájú munkáktól eltérően- nem csupán egy-egy, hanem hat morfológiai bélyeg – rügy, levél, termés és mag, csíranövény, kéreg- alapján külön-külön is meghatározza a fajokat. Az eligazodást közel 800 részletrajz és 100 kéregfotó segíti. A kitűnő grafikák közül külön említésre méltóak Csapody Vera ritkán publikált csíranövényrajzai. Az erdőt járó hivatásos és amatőr dendrológusok egyaránt haszonnal forgathatják."

Csapody István - Csapody Vera - Rott Ferenc (1966): Erdei ​fák és cserjék. Budapest, Országos Erdészeti Főigazgatóság.
"E könyv azok számára készült, akik őszintén szeretik az erdőt és fás növényeink személyes ismerőseivé kívánnak válni."

Gencsi László - Vancsura Rudolf (1992): Dendrológia. Budapest, Mezőgazda Kiadó
"A kötet teljes részletességgel tárgyalja a hazai erdeinkben előforduló fásszárú fajokat. A felismerést, illetve a meghatározást segíti a könyv első részében közreadott szövettani, szerkezeti leírás és határozó, számos makro- és mikroszkopikus rajzzal, ill. felvétellel szemléltetve. ez a dendrológiai szakkönyv a felső- és középfokú erdészképzés nélkülözhetetlen tananyaga, de a végzett szakemberek is nagy hasznát vehetik. A mű az 1980-ban megjelent Erdészeti növénytan című kötet folytatása."

Molnár Sándor - Börcsök Zoltán (2011): Barátaink ​a fák. Sopron- Napkor, Napkori Erdőgazdák.
" Csak ha úgy szereted a fákat, mint önmagadat, akkor van esélyed a túlélésre. Ezen Hundertwasser idézetettel kezdődi a könyv. A kiadvány bemutatja a fa felépítését, életét, illetve, hogy miért szeressük a fákat. Rövid áttekintést ad a fás szárú növények csoportosításáról, majd sorra veszi a fontosabb fafajokat és mindet bemutatja általában, de különösen a fájuk tulajdonságait és felhasználási területeit. A könyv a nagyközönséghez szól, sok színes képpel. Igényes kivitelű, szép kiadvány.

Nagy Csaba (2009): Erdészeti növénytan. Budapest, FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet.
"A tankönyv feldolgozza az erdészetben legfontosabb fásszárú növényeket. A könyv az erdő növényvilágába ad bepillantást, különös tekintettel a fákra, amelyek egyrészt meghatározó elemei az erdőnek, ugyanakkor az erdőgazdálkodás, a fatermesztés tárgyát képezik. A fafajok bemutatása nem rendszertani sorrendben, hanem gazdasági jelentőségűk szerint csoportosítva történik. a könyvben helyet kaptak a cserjék is, amelyek a fák mellett szintén fontos szerepe van az erdő életében és a gazdálkodásra is hatással vannak."

Szilágyi Ferenc (1997-2001): Fák és cserjék. Magyar Elektronikus Könyvtár
A szerő ajánlása: "Az alábbi gyűjtemény célja, hogy a Kárpát-medence keleti részén található Erdély leggyakoribb és legértékesebb erdőalkotó fajait bemutassa, rövid jellemzéssel és a gazdasági felhasználhatósággal." 

 

"Magyarország legnagyobb fái - Dendrománia" 
Magyarország legnagyobb famatuzsálemeit gyűjtötték össze ezen a honlapon. Az összeállítás alapja a "Magyarország legnagyobb fái - Dendrománia" című könyv (Alexandra Kiadó, 2005). A listák folyamatosan bővülnek; ehhez - szabályozott módon - bárki hozzájárulhat.

 

 

A 'Nemzeti kincsünk az Erdő' című kisfilmek sorozatban az alábbiakban látható az  Ős- és idegenhonos fák című epizód:

 

ERDŐJÁRÓ - a Gyöngyösi Városi Televizió és az EGERERDŐ Zrt. Mátrafüredi Erdészetének közös produkciójában készült filmek. A havonta megjelenő magazin műsor az erdőgazdálkodást mutatta be, először Erdőjáró magazin cím alatt, majd késöbb Zöld Mátra címmel. Az alábbiakban látható a Bükk fafajjal és a hozzá kapcsolodó erdei mesterségekkel (faszénégetés, fakanál készítés) foglalkozó epizód:

  

 

 

 

Ajánlott egyéb online oldalak:

A Magyar Asztalos szakfolyórat online oldalán, az alapanyag rovatban fellelhető fafajok közül, az alábbiak elérhetőségét teszem közzé:

Magyarországon található fafajok: http://www.hazaifak.hu/

Faanyag csoportosÍtása: https://www.famuves.hu/fa/fafajtak.php

Magyarország legmagasabb fája
A Somogy-megyei Iharosberényi Erdészet területén hivatalosan is lemérték az eddig legmagasabbnak tartott fa magasságát, és felmérték állapotát.