Kaán Károly szoboravatás

Dátum: 2017. 07. 09. 07:58

Kaán Károly erdőmérnök szobrot kapott a Földművelésügyi Minisztérium árkádsorában Wagner Károly és Bedő Albert mellszobrai mellett. (Ha arra járunk, akkor érdemes megnézni a nagy erdész elődöket és egy pár pillanatot eltölteni a műalkotásokat elött.)

"Ma egy példaképnek állítunk szobrot, egy olyan embernek, akinek egyenes jelleme, elszánt munkája, alkotó szelleme, erős egyénisége ma is iránymutatást jelent – fogalmazott a földművelésügyi miniszter Kaán Károly szoboravató ünnepségén.

Kaán Károly születésének 150. évfordulónak tiszteletére, ünnepélyes keretek között leplezték le a Földművelésügyi Minisztérium árkádsorán az erdőmérnök, gazdaságpolitikus, a magyar erdőgazdálkodás reformerének mellszobrát. Fazekas Sándor a méltatásában a következőket mondta: egyszerre volt erdőmérnök, gazdaságpolitikus, államtitkár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az Országos Erdészeti Egyesület alelnöke, majd tiszteletbeli tagja. Ha arra a kérdésre kellene felelnem, hogy mi volt a hivatása, nem az önéletrajza szavai között találnám meg a választ, hanem azokban az értékekben, melyeket egész életében képviselt: a becsület, a szorgalom, az elkötelezettség és a hazaszeretet.

Születése után 150 évvel azért is emlékezünk rá büszkén – fogalmazott a miniszter, mert példaértékű gondolatait, ötleteit és újításait képes volt átültetni a gyakorlatba. Precíz és alapos tudományos és történeti kutatásainak köszönheti, hogy ma az erdészettörténet egyik első magalapozójaként tekinthetünk rá. Kaán Károly emellett a magyar erdőgazdálkodás reformere volt. Az első világháború után tragikusnak tűnt Magyarország helyzete, nemcsak gazdasági és társadalmi értelemben, hanem a környezet-, természetvédelem és erdőgazdálkodás szempontjából is. A trianoni békeszerződéssel erdeink 84%-át vesztettük el. Kaán Károly nem tétlenkedett: miután az elsők közt tiltakozott az igazságtalan diktátum ellen. Sokat fáradozott az új erdészeti politika megvalósításán, az ezt megalapozó erdészeti törvények és utasítások kidolgozásán. Legfontosabb eredménye, hogy 1919-ben meghirdette az Alföldfásítási programját.

Az ünnepség végén Fazekas Sándor miniszter, Kiss László, az Országos Erdészeti Egyesület alelnöke, és Farkas Dániellel, a Kaán-család képviselője leleplezte Kaán Károly mellszobrát."

Forrás: kormány.hu

 

A ünnepségről képek az OEE képgallériában itt láthatóak. 

 

Egy pár gondolat Kaán Károlytól 1920-ból:

"Évszázados országos tapasztalatok, s a tudományos kutatások eredményeként megállapítható, hogy a nemzetháztartási érdekeknek az az erdőgazdálkodás felel meg a legjobban, mely az erdő talaj jókarban tartása, sőt fokozatos és céltudatos javítása, s az erdő faállománya állagának nemcsak minden időre való fenntartása, de mennyiség- és minőségbeli emelése mellett az erdőt a köz- és magánérdekek javára minnél hasznosabbá és egyben jövedelmezőbbé tenni tudja."

"Az erdészettel kapcsolatos szakügyek intézése nem való  és nem is lehet sikeres a vármegyei igazgatás keretében. Ennek ellátására szakhivatalok hivatottak, mint ahogy Nyugat-Európában az ilyenek is látják el." 

"Gondoskodnunk kell, hogy már az iskolában megszerettessük az ország népével a fát és az erdőt, társadalmi akcióval biztosítsuk hazánk lakosságában az erdő megbecsülését, az erdő kultuszát." 

 

Életrajz: Kaán Károly - Wikipédia