Könyvek

Dátum: 2017. 05. 14. 18:55

1.

Ernst F. Schumacher (1991.): A kicsi szép. – Tanulmányok egy emberközpontú közgazdaságtanról. Bp, KJK. /Második kiadás: E. F. Schumacher (2014): A kicsi szép. Bp, Katalizátor./

"A kicsi szép, mert emberléptékű. Közgazdasági gondolkodásunk olyan mértékben torzult el az elmúlt századok során, hogy olyan dolgokat „istenít” – végtelen növekedés, mértéktelen fogyasztás, óriási méretek –, amelyek józan ésszel belátva károsak mind az ember, mind környezete számára. Schumacher könyvében az a csodálatos, hogy természetes könnyedséggel helyezi vissza a „józan ész” talajára a közgazdaságtant, középpontba az embert mint morális lényt állítva. Ennek mintegy „mellékterméke”, hogy emutatja: a kicsi nemcsak szép, de jó és hasznos is: a kicsinység dicsérete egy fenntarthatóbb, működőképesebb világot alapoz meg. Ezért bibliája immár 40 éve Schumacher könyve a zöld közgazdasági és etikai gondolkodásnak."

Idézetek a könyvből:

"Még meg kell tanulnunk, hogyan élhetünk békében nemcsak embertársainkkal, hanem a természettel és mindenekfölött azokkal a magasabb erőkkel, akik létrehozták a természetet és bennünket is. Hisz kétségkívül nem véletlenül lettünk, és egészen biztosan nem magunk hoztuk létre önmagunkat.” 

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Isten igéjével.” – mondás.

„A kisléptékű műveletek számuktól függetlenül mindig kevésbé ártalmasak a természeti környezetre, mint a nagyléptékűek, pusztán csak azért, mert saját erejük kicsi a természet regeneráló erejéhez képest.”

„Tanítsam meg neked, mit jelent a tudás? – mondta Konfucius. Amennyiben tudsz egy dolgot, akkor felismered, hogy tudod, és ha nem tudod, hogy nem tudod – ez a tudás.”

„Ha nagyobb távlatból nézzük, a mezőgazdaságnak legalább három feladatot kell teljesítenie:

  • az embert állandó érintkezésben kell tartania az élő természettel, amelynek ő maga rendkívül sebezhető pontja, és az is marad;
  • emberarcúvá kell formálnia és meg kell nemesítenie az ember tágabb környezetét, és
  • meg kell termelnie azokat az élelmiszereket és egyéb anyagokat, amelyekre az embernek szüksége van.”

„… emberarcú technika … A tömegek általi termelést szolgálja a tömegtermelés helyett.”

„Állj meg, nézz , és figyelj!”

„A köztulajdon kategorikus elvetése a magántulajdon kategorikus igenlését jelenti. Ez pontosan olyan dogmatizmus, mint a legfanatikusabb kommunisták ellenkező irányú dogmatizmusa. Csakhogy míg minden fanatizmus értelmi gyöngeségre utal, addig ha valaki teljesen bizonytalan célokat tűz maga elé, és fanatikusan ragaszkodik bizonyos eszközökhöz e célok elérése érdekében, ez már merő gyengeelméjűség.”

„Egy uncia gyakorlat többet ér egy tonna elméletnél.” 

„Az embereknek rá kell jönniük: első feladatuk az, hogy a gyógyulás részévé váljanak, s ne maradjanak a betegség részei. S ha maguk egészségesek, vidámak, és megállnak a lábukon, akkor nagyobb esélyük van arra, hogy segítsenek a szerencsétleneknek megtalálni saját problémáik megoldását.”

"A kisléptékű műveletek számuktól függetlenül mindig kevésbé ártalmasak a természeti környezetre, mint a nagyléptékűek, elsősorban azért,
mert saját erejük kicsi a természet regeneráló erejéhez képest."
 

 

2.

Somogyváry Gyula "És ​mégis élünk" című regénye szinte teljesen történelmi tényeken alapul. Egy testvérpár romantikus szerelmi történetében hazánk egyik legtragikusabb – és egyben legfelemelőbb – korszakát idézi fel, az 1920-21-es éveket. Trianon döntéshozó urai Nyugat-Magyarországot is el akarták csatolni – a háborúban ugyancsak vesztes – Ausztriához. De akadt egy maroknyi népesség, amely fellázadt az igazságtalan döntés ellen. Egyetemisták, gazdalegények veterán frontkatonák, volt különítményesek, magyarok, németek, horvátok harcoltak az országrész megmaradásáért - a Rongyos Gárda néhány, az első világháborút megjárt tisztből és katonából, szegény napszámosokból, illetve a Székely Hadosztály maradványaíból alakult önszerveződő fegyveres csoport volt. Hősies küzdelmük a híres, kikényszerített 1921. december 14-i népszavazásig vezetett, ahol Sopron a leghűségesebb magyar városnak bizonyult (Civitas fidelissima). A könyv lélekemelő története az igaz hazafiság regénye.